Itämerella on vahva asema merituulivoimassa
Artikel i övrig tidskrift, 2012

Författare

Staffan Jacobsson

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Esa Holttinen

Per Stenius

Kauppalehti

20.12 2012

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06