Itämerella on vahva asema merituulivoimassa
Artikel i övriga tidskrifter, 2012

Författare

Staffan Jacobsson

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Esa Holttinen

Per Stenius

Kauppalehti

20.12 2012

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap