Changing the Regional System of Innovation
Kapitel i bok, 1999

Författare

B. Dalum

Magnus Holmén

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

M. Praest

Staffan Jacobsson

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

G. Villumsen

Annika Rickne

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-07