Changing the Regional System of Innovation
Kapitel i bok, 1999

Författare

B. Dalum

Magnus Holmén

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

M. Praest

Staffan Jacobsson

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

G. Villumsen

Annika Rickne

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

The Economic Challenge for Europe: Adapting to Innovation-Based Growth

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13