Germany: From a Modest Feed-in Law to a Framework for Transition
Kapitel i bok, 2005

Författare

Staffan Jacobsson

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Volkmar Lauber

Universität Salzburg

Lauber (ed): Switching to Renewable Power: A Framework for the 21st Century, Earthscan, London

122-158
9781849772822 (ISBN)

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

DOI

10.4324/9781849772822

ISBN

9781849772822

Mer information

Skapat

2017-10-07