Bidrag till en handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige
Rapport, 2013

handlingsplan

Sverige

havsbaserad vindkraft

Författare

Staffan Jacobsson

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Kersti Karltorp

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Fredrik Dolff

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Report / Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology

Mer information

Skapat

2017-10-07