On the German and EU cost discourse - Is a large-scale renewable power supply ”unaffordable”?
Kapitel i bok, 2014

Författare

Staffan Jacobsson

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Volkmar Lauber

Systems Perspectives on Renewable Power 2014

149-159
978-91-980974-0-5 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

ISBN

978-91-980974-0-5

Mer information

Skapat

2017-10-07