How large is the Swedish 'academic' sector really?
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Staffan Jacobsson

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

Annika Rickne

Research Policy

Vol. 33 9 1355-1372

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06