Intermediärers roller i omställningen till ett hållbart energisystem
Forskningsprojekt , 2015 – 2018

Investeringar i förnybar elproduktion drabbas ofta av problem med finansiering, tillstånd, kunskap om tekniken med mera. I projektet studerar forskare vid Chalmers och Linköpings universitet hur olika slags mellanhänder, såsom konsultbolag och branschorganisationer, kan bidra till att lösa sådana problem och därigenom underlätta och förbättra investeringarna. Projektet ska bidra med ett vetenskapligt underlag för utformning av energipolitiska styrmedel riktade mot förnybar elproduktion.

Deltagare

Anna Bergek (kontakt)

Professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Joakim Aspeteg

Tillfällig förlängning vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Ingrid Johansson Mignon

Universitetslektor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Samarbetspartners

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-14