TechMo: Teknologimodellering av hållbara tillverkningsmetoder i elektronikindustrin
Forskningsprojekt , 2017 – 2018

Projektet syftar till att demonstrera nya metoder för att välja och balansera vilka tillverkningstekniker som ska utvecklas. Detta är i grunden ett komplext beslut och innefattar bland annat, klassificering och modellering av konkurrerande tekniker, koppling till produkt, hållbarhetsaspekter och produktionskoncept, marknads- och affärsmöjligheter samt inte minst den tekniska risken som teknologin medför.

Denna forskning bygger på tidigare forskning som genomförts inom Wingquist-laboratoriet med inriktning på tekniköverföring inom flygindustrin. Trots ett högt fokus på detaljer och användbarhet i ingenjörsledet, har vi inte tidigare undersökt möjligheten att modellera komplexiteten i teknikutveckling. Processens höga osäkerhet samt de många odefinierbara alternativ som existerar i utvecklingsprocessen innebär är både hög risk och nytta om projektet lyckas. Forskningen bedrivs i samarbete mellan Chalmers och Mycronic.

Deltagare

Dag Henrik Bergsjö (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-04785
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-15