Teknologibaserade start-ups som motorer för förnyelsebar energi
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Projektet syftar till att utveckla kunskap om hur teknikbaserade start-ups etablerar sig i nätverk och fungerar som motorer för förändring till förnybar energi. Teoretiskt baserar sig denna studie på den industriella nätverksansatsen och särskilt på ett antagande om resursheterogenitet, vilket betyder att värdet av resurser bestäms av hur de kombineras med andra resurser. Projektet bygger på en fallstudiemetod av start-ups och kommer att bidra med förståelse kring förutsättningar för hur olika aktörer i interaktion med teknologier behövs för att nå ett förnybart energisystem.

Deltagare

Frida Lind (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Maria Landqvist

Projektassistent vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-13