reCore
Forskningsprojekt , 2010 – 2013

Det övergripande målet med projektet är att stödja komponentåtervinnare i hanteringen av allt ökad komplexitet i detaljfloran genom att utveckla konfigurerbara tillverkningsmoduler som är sektro och företagsspecifika. Inom områderna produktionsorganisation, planering och kontroll, lagerstyrning och identifiering (RFID) kommer konsortiet att vidarutveckla metoder och tekniska lösningar frömst för komponentåtervinningsföretag inom bil och lastvagnssektorn.

Resultatet av projektet ska vara en uppsättning moduler som är individuellt valbara efter företagens speciella behov.

CTH fokus i projektet är att kordinera arbetet med modulerna, experimentell validering av dessa och spridning av resultaten.

Deltagare

Johan Stahre (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2010-01643
Finansierar Chalmers deltagande under 2010–2013

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-01-05