Effektivare insamling av batterier med konsumenterna i fokus. Fas II - Interventioner
Forskningsprojekt , 2017 – 2019

Projektets syfte är att stärka infrastrukturen för insamling av lösa och apparat-bundna småbatterier och att därigenom effektivisera denna insamling. Projektet är en fortsättning av tidigare projekt och bygger vidare på tre delar:

1. studier av hanteringen av förbrukade batterier i hemmen

2. betydelsen av ett väl fungerande infrasystem för batteriernas insamling 

3. analys av batteriflödet i samhället

Deltagare

Per Eo Berg (kontakt)

Senior forskare vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2017-12-07