Elektriska drivsystem - intelligent mjukvara & elektromagnetiska delar - ELISE
Forskningsprojekt , 2017 – 2018

Syftet med projektet är att bidra till effektivare drivsystem för elektrifierade fordon. Projektets mål är att undersöka och vidareutveckla en sensorlös styrmetod för elmaskiner framtagen i ett tidigare projekt, samt ytterligare en styrmetod – DTC (Direct Torque Control). Avsikten är att verifiera framarbetade resultat medelst experiment i en rigg som byggdes upp under det tidigare projektet. Potentialen för förlustminskning i omriktaren beräknas vara upp till 20 %.

Deltagare

Torbjörn Thiringer (kontakt)

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Samarbetspartners

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-12-13