Detektera och motverka lagerström för längre livslängd av huvudaxellager
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

Huvudsyftet med projektet är att förlänga livslängden på vindkraftverk genom att detektera och förstå uppkomsten av lagerströmmar i vindkraftverk och därmed ge möjligheten till att motverka desamma. Vid slutet av projektet ska det redovisas metoder för att motverka lagerströmmar och eventuellt fjärrövervakning av att inte lagerströmmar uppstår. Projektets resultat har potential att leda till att livslängden för lagret och i många fall också livslängden för hela vindkraftverket kan förlängas. Arbetet kommer att koncentreras på kraftverkets huvudlager. Projektet utförs i samverkan med tre vindkrafts-operatörer och en lagertillverkare i Sverige.

Deltagare

Ola Carlson (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Samarbetspartners

Göteborg Energi AB

Göteborg, Sweden

Rabbalshede Kraft AB (publ)

Rabbalshede, Sweden

Skellefteå Kraft

Skellefteå, Sweden

SKF

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 2017-008071/44949-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-08