Spänningsdippkarakterisering mot minskad störningstålighet av vindkraftsanläggningar (VindEL MB med LTU)
Forskningsprojekt , 2017 – 2019


Projektet syftar till ökad förståelse om hur egenskaper hos spänningsdippar i elsystemet (elkvalitet) påverkar vindturbiner och vindkraftsanläggningar. Resultat från projektet kommer att ge underlag till olika intressenter för att förbättra tålighet av vindturbiner mot spänningsdippar och på sådant sätt bidra till ett robustare elkraftsystem med stora mängder av vindkraft. Projektet kombinerar kunskaper om elkvalitet med kunskaper om störningstålighet av vindkraftsanläggningar mot spänningsdippar och är ett samarbete mellan Elkraftgruppen vid Luleå tekniska universitet (LTU) och elkraftsystemgruppen på Chalmers tekniska högskola (CTH).

Deltagare

Massimo Bongiorno (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Samarbetspartners

Luleå tekniska universitet

Luleå, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-24