Konstruktion för prestanda - Mekanik och producerbarhet för alternativa motorer
Forskningsprojekt , 2017 – 2019

Nästa generations flygmotorer möter en allt mer komplex kravbild med bland annat allt högre målsättningar inom energieffektivitet och miljövänlighet, men även anpassningsbarhet till flera olika flygplan med samma motorteknologi som grund. Detta projekt avser att simulera hur motorns uppbyggnad och installation i flygplanet påverkar hur krafter och deformationer uppkommer och hur detta i sin tur ställer krav på motorns större strukturella komponenter.

Projektet har två kopplade mål
•Att utforska alternativa konfigurationer i designrymden (Set Based Engineering)
•Att få en bättre förståelse för hur krav sätts för framtida motorstrukturer (Systems Engineering).

Deltagare

Ola Isaksson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Hans L Johannesson

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Michael Kokkolaras

Gästforskare vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Visakha Raja

Doktorand vid Unknown organization

Samarbetspartners

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-02