Miniatyriserad kryokylare baserad på grafen
Forskningsprojekt , 2017 – 2019

APR Technologies AB avser i förlängningen färdigutveckla en miniatyriserad kompressor helt utan rörliga delar och som drivs med termisk energi. Den fysikaliska principen bygger på Knudsendiffusion och kompressorn är en kritisk komponent i detta framtida lilla, vibrationsfria kryokylsystem. Grafen är ett unikt material i denna tillämpning, med extremt hög tvådimensionell termisk ledningsförmåga i tunna skikt, och möjliggör en anpassad permeabilitet för gaser. Projektet skall kunna demonstrera och karakterisera funktionaliteter för denna grafenbaserade kompressor tillsammans med övriga systemkomponenter

Projektet skall: - Etablera semiautomatiska tillverkningsprocesser med god precision - Optimera grafenmaterialets egenskaper - Ta fram systemkomponenter och systemprototyp som öppnar för kommersialiseringsfasen Medför: - Möjliggöra en ny grafenbaserad produkt - Stärka svensk grafenindustri genom fortsatt materialutveckling och effektivare tillverkning av grafenfilm-materialet - Vibrationsfria och tillförlitliga kylsystem som kan förenkla komplexitet, förlänga livslängd och förbättra optisk prestanda i en mängd avancerade instrument och kommunikationssystem

Deltagare

Johan Liu (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Samarbetspartners

APR Technologies AB

Enköping, Sweden

SHT Smart High-Tech

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-20