Bränslecellsdrivsystem med svävande spänning
Forskningsprojekt, 2018

Syftet med projektet är att bidra till kompaktare och mer kostnadseffektiva bränslecellsdrivsystem för fordon. Detta görs genom att utveckla ett system där DC-spänningen mellan bränslecellen och motoromriktaren tillåts variera. I ett system av denna typ kan en bränslecell med lägre effekt användas och en DC/DC-omvandlare tas bort. För att motorn fortfarande ska få tillräcklig effekt ersätts batteriet med en superkondensator. Enligt sökanden kan kostnaden för ett drivsystem med den nya lösningen minska med upp till 50 000 kronor samtidigt som vikten minskas med 20 kg.

Deltagare

Yujing Liu (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Qian Xun

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Samarbetspartners

Powercell Sweden AB

Gothenburg, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 44935-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

https://www.chalmers.se/en/projects/Pages/...

Senast uppdaterat

2018-01-25