Kvantinformation med mikrovågor och ytakustiska vågor
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Göran Johansson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Tillämpad kvantfysik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-06-26