Göran Johansson

Professor vid Tillämpad kvantfysik

Min forskning handlar om kvantfysik, både fundamentala aspekter och mer tillämpad kvantteknologi. Ett exempel på en intressant fundamental kvantmekanisk effekt är den dynamiska Casimireffekten, som beskriver hur fotoner genereras ur vakuum när en spegel accelererar och rör sig med hasighter nära ljushastigheten. En mer tillämpad frågeställning är hur man på bästa sätt bygger en kvantdator som tar tillvara kvantmekaniska effekter som superposition och sammanflätning för att lösa problem som dagens superdatorer inte klarar.
En kvantdator skulle till exempel kunna undersöka egenskaper hos komplexa biologiska molekyler och på sikt ge nya läkemedel och andra medicinska behandlingsmetoder.
Den skulle också kunna snabba upp artificiell intelligens och maskininlärning. Detta skulle kunna ge oss helt nya möjligheter att se strukturer i stora datamängder för att hitta bättre lösningar till svåra optimeringsproblem, som till exempel trafikplanering.

Ett mål med min forskning är att förstå mer om hur kvantfysik fungerar i naturen och hur man kan ta tillvara på dessa effekter i teknologiska tillämpningar.

För tillfället är jag avdelningschef på AQP och vice styrkeområdesledare på styrkeområde Nano.
Jag har fått två priser: Edlundska priset 2016 av Kungliga Vetenskapsakademin samt Albert Wallins Vetenskapspris 2015 av Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg.

Källa: chalmers.se
Image of Göran Johansson

Visar 111 publikationer

2023

Unconventional saturation effects at intermediate drive in a lossy cavity coupled to few emitters

Therese Karmstrand, Benjamin Rousseaux, Anton Frisk Kockum et al
Physical Review A. Vol. 108 (5)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Extensive characterization and implementation of a family of three-qubit gates at the coherence limit

Christopher Warren, Jorge Fernández-Pendás, Shahnawaz Ahmed et al
npj Quantum Information. Vol. 9 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Hybrid Quantum-Classical Heuristic to Solve Large-Scale Integer Linear Programs

Marika Svensson, Martin Andersson, Mattias Grönkvist et al
Physical Review Applied. Vol. 20 (3)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Multimode character of quantum states released from a superconducting cavity

Maryam Khanahmadi, Mads Middelhede Lund, Klaus Mølmer et al
Physical Review Research. Vol. 5 (4)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Universal Fidelity Reduction of Quantum Operations from Weak Dissipation

Tahereh Abad, Jorge Fernández-Pendás, Anton Frisk Kockum et al
Physical Review Letters. Vol. 129 (15)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Non-Markovian Steady States of a Driven Two-Level System

Andreas Josefsson Ask, Göran Johansson
Physical Review Letters. Vol. 128 (8)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Shortcut to Self-Consistent Light-Matter Interaction and Realistic Spectra from First Principles

Christian Schäfer, Göran Johansson
Physical Review Letters. Vol. 128 (15)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Building blocks of a flip-chip integrated superconducting quantum processor

Sandoko Kosen, Hangxi Li, Marcus Rommel et al
Quantum Science and Technology. Vol. 7 (3)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Transmon in a semi-infinite high-impedance transmission line: Appearance of cavity modes and Rabi oscillations

Emely Wiegand, B. Rousseaux, Göran Johansson
Physical Review Research. Vol. 3 (2)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Propagating Wigner-Negative States Generated from the Steady-State Emission of a Superconducting Qubit

Yong Lu, Ingrid Strandberg, Isaac Fernando Quijandria Diaz et al
Physical Review Letters. Vol. 126 (25)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Wigner negativity in the steady-state output of a Kerr parametric oscillator

Ingrid Strandberg, Göran Johansson, Isaac Fernando Quijandria Diaz
Physical Review Research. Vol. 3 (2)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Characterizing decoherence rates of a superconducting qubit by direct microwave scattering

Yong Lu, Andreas Bengtsson, Jonathan Burnett et al
npj Quantum Information. Vol. 7 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Generating Two Continuous Entangled Microwave Beams Using a dc-Biased Josephson Junction

A. Peugeot, G. Menard, S. Dambach et al
Physical Review X. Vol. 11 (3)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Fast Multiqubit Gates through Simultaneous Two-Qubit Gates

Xiu Gu, Jorge Fernández-Pendás, Pontus Vikstål et al
PRX Quantum. Vol. 2 (4)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Quantum efficiency, purity and stability of a tunable, narrowband microwave single-photon source

Yong Lu, Andreas Bengtsson, Jonathan Burnett et al
npj Quantum Information. Vol. 7 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Oscillating bound states for a giant atom

Lingzhen Guo, Anton Frisk Kockum, Florian Marquardt et al
Physical Review Research. Vol. 2 (4)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Strong coupling as an interplay of quantum emitter hybridization with plasmonic dark and bright modes

Benjamin Rousseaux, Denis Baranov, Tomasz Antosiewicz et al
Physical Review Research. Vol. 2 (3)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Listening to the quantum vacuum: A perspective on the dynamical Casimir effect

Gheorghe Sorin Paraoanu, Göran Johansson
Europhysics News. Vol. 51 (4), p. 18-20
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Ultrastrong coupling between nanoparticle plasmons and cavity photons at ambient conditions

Denis Baranov, Battulga Munkhbat, Elena Zhukova et al
Nature Communications. Vol. 11 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Tripartite Genuine Non-Gaussian Entanglement in Three-Mode Spontaneous Parametric Down-Conversion

A. Agustí, C. W. S. Chang, Isaac Fernando Quijandria Diaz et al
Physical Review Letters. Vol. 125 (2)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

A comparison between quantum and classical noise radar sources

Robert Jonsson, Roberto Di Candia, Martin Ankel et al
IEEE National Radar Conference - Proceedings
Paper i proceeding
2020

Observation of Three-Photon Spontaneous Parametric Down-Conversion in a Superconducting Parametric Cavity

C. W. S. Chang, C. Sabín, P. Forn-Díaz et al
Physical Review X. Vol. 10 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Universal Gate Set for Continuous-Variable Quantum Computation with Microwave Circuits

Timo Hillmann, Isaac Fernando Quijandria Diaz, Göran Johansson et al
Physical Review Letters. Vol. 125 (16)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Observation of Broadband Entanglement in Microwave Radiation from a Single Time-Varying Boundary Condition

Ben Schneider, Andreas Bengtsson, Ida-Maria Svensson et al
Physical Review Letters. Vol. 124 (14)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Semiclassical analysis of dark-state transient dynamics in waveguide circuit QED

Emely Wiegand, Göran Johansson, Benjamin Rousseaux
Physical Review A. Vol. 101 (3)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Improved Success Probability with Greater Circuit Depth for the Quantum Approximate Optimization Algorithm

Andreas Bengtsson, Pontus Vikstål, Christopher Warren et al
Physical Review Applied. Vol. 14 (3)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Applying the Quantum Approximate Optimization Algorithm to the Tail-Assignment Problem

Pontus Vikstål, Mattias Gronkvist, Marika Svensson et al
Physical Review Applied. Vol. 14 (3)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Simulating moving cavities in superconducting circuits

Stefano Bosco, Joel Lindkvist, Göran Johansson
Physical Review A. Vol. 100 (2)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Cavity-free vacuum-Rabi splitting in circuit quantum acoustodynamics

Andreas Josefsson Ask, Maria Ekström, Per Delsing et al
Physical Review A. Vol. 99 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Numerical study of Wigner negativity in one-dimensional steady-state resonance fluorescence

Ingrid Strandberg, Yong Lu, Isaac Fernando Quijandria Diaz et al
Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics. Vol. 100 (6)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Resonant and off-resonant microwave signal manipulation in coupled superconducting resonators

Mathieu Pierre, Sankar Raman Sathyamoorthy, Ida-Maria Svensson et al
Physical Review B. Vol. 99 (9)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Towards phonon routing: controlling propagating acoustic waves in the quantum regime

Maria Ekström, Thomas Aref, Andreas Josefsson Ask et al
New Journal of Physics. Vol. 21 (12)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Quantum description and emergence of nonlinearities in strongly coupled single-emitter nanoantenna systems

Benjamin Rousseaux, Denis Baranov, Mikael Käll et al
Physical Review B. Vol. 98 (4)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Microwave photon generation in a doubly tunable superconducting resonator

Ida-Maria Svensson, Mathieu Pierre, Michael Roger Andre Simoen et al
Journal of Physics: Conference Series. Vol. 969 (1)
Paper i proceeding
2018

Decoherence-Free Interaction between Giant Atoms in Waveguide Quantum Electrodynamics

Anton Frisk Kockum, Göran Johansson, F. Nori
Physical Review Letters. Vol. 120 (14)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Generating Multimode Entangled Microwaves with a Superconducting Parametric Cavity

C. W. Sandbo Chang, Michael Roger Andre Simoen, Jose Aumentado et al
Physical Review Applied. Vol. 10 (4)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Steady-State Generation of Wigner-Negative States in One-Dimensional Resonance Fluorescence

Isaac Fernando Quijandria Diaz, Ingrid Strandberg, Göran Johansson
Physical Review Letters. Vol. 121 (26)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Multiplying and detecting propagating microwave photons using inelastic Cooper-pair tunneling

Juha Leppäkangas, M. Marthaler, Dibyendu Hazra et al
Physical Review A. Vol. 97 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Giant acoustic atom: A single quantum system with a deterministic time delay

Lingzhen Guo, A. Grimsmo, Anton Frisk Kockum et al
Physical Review A. Vol. 95 (5)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Towards universal quantum computation through relativistic motion

D. E. Bruschi, C. Sabin, P. Kok et al
Scientific Reports. Vol. 6
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Detecting itinerant single microwave photons

Sankar Raman Sathyamoorthy, T. M. Stace, Göran Johansson
Comptes Rendus Physique. Vol. 17 (7), p. 756-765
Övrig text i vetenskaplig tidskrift
2016

Simple, robust, and on-demand generation of single and correlated photons

Sankar Raman Sathyamoorthy, Andreas Bengtsson, Steven Bens et al
Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics. Vol. 93 (6)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Correlated Cooper pair transport and microwave photon emission in the dynamical Coulomb blockade

Juha Leppäkangas, Mikael Fogelström, M. Marthaler et al
Physical Review B. Vol. 93, p. 014506-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Experimental Test of the Entanglement of Radiation Generated by the Dynamical Casimir Effect

Ben Schneider, Michael Roger Andre Simoen, Ida-Maria Svensson et al
2016 Progress in Electromagnetics Research Symposium (Piers), p. 2314-2314
Paper i proceeding
2016

Quantum Acoustics with Surface Acoustic Waves

Thomas Aref, Per Delsing, Maria Ekström et al
Superconducting Devices in Quantum Optics, p. 217-244
Kapitel i bok
2015

Motion and gravity effects in the precision of quantum clocks

Joel Lindkvist, C. Sabín, Göran Johansson et al
Scientific Reports. Vol. 5
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Quantum discord in the dynamical Casimir effect

C. Sabín, I. Fuentes, Göran Johansson
Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics. Vol. 92 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Probing the quantum vacuum with an artificial atom in front of a mirror

Io Chun Hoi, Anton Frisk Kockum, Lars Tornberg et al
Nature Physics. Vol. 11 (12), p. 1045-1049
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Antibunched Photons from Inelastic Cooper-Pair Tunneling

Juha Leppäkangas, Mikael Fogelström, A. Grimm et al
Physical Review Letters. Vol. 115 (2)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Designing frequency-dependent relaxation rates and Lamb shifts for a giant artificial atom

Anton Frisk Kockum, Per Delsing, Göran Johansson
Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics. Vol. 90 (1), p. 013837-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Dynamical Casimir Effect Entangles Artificial Atoms

S. Felicetti, M. Sanz, L. Lamata et al
Physical Review Letters. Vol. 113 (9), p. Art. No. 093602-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Nonequilibrium probing of two-level charge fluctuators using the step response of a single-electron transistor

Arsalan Pourkabirian, Martin Gustafsson, Göran Johansson et al
Physical Review Letters. Vol. 113 (25), p. 256801-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Input-output description of microwave radiation in the dynamical Coulomb blockade

Juha Leppäkangas, Göran Johansson, M. Marthaler et al
New Journal of Physics. Vol. 16, p. Article nr. 015015-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Propagating phonons coupled to an artificial atom

Martin Gustafsson, Thomas Aref, Anton Frisk Kockum et al
Science. Vol. 346 (6206), p. 207-211
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Nonabsorbing high-efficiency counter for itinerant microwave photons

B. X. Fan, Göran Johansson, J. Combes et al
Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics. Vol. 90 (3)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Storage and on-demand release of microwaves using superconducting resonators with tunable coupling

Mathieu Pierre, Ida-Maria Svensson, Sankar Raman Sathyamoorthy et al
Applied Physics Letters. Vol. 104 (23), p. Art. Nr. 232604-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Quantum Nondemolition Detection of a Propagating Microwave Photon

Sankar Raman Sathyamoorthy, Lars Tornberg, Anton Frisk Kockum et al
Physical Review Letters. Vol. 112 (9), p. art. no. 093601-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Optomechanical-like coupling between superconducting resonators

J. R. Johansson, Göran Johansson, F. Nori
Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics. Vol. 90 (5), p. Art. no. 053833-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Twin paradox with macroscopic clocks in superconducting circuits

Joel Lindkvist, C. Sabin, I. Fuentes et al
Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics. Vol. 90 (5), p. Art. no. 052113-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Scattering of coherent pulses on a two-level system-single-photon generation

Joel Lindkvist, Göran Johansson
New Journal of Physics. Vol. 16
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Reversing Quantum Trajectories with Analog Feedback

G. de Lange, D. Riste, M. J. Tiggelman et al
Physical Review Letters. Vol. 112 (8), p. 5-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Approaching the strong coupling limit in single plasmonic nanorods interacting with J-aggregates

Gülis Zengin, Göran Johansson, Peter Johansson et al
Scientific Reports. Vol. 3
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Nonclassical Photon Pair Production in a Voltage-Biased Josephson Junction

Juha Leppäkangas, Göran Johansson, M. Marthaler et al
Physical Review Letters. Vol. 110 (26), p. 267004-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Charge Qubit Coupled to an Intense Microwave Electromagnetic Field in a Superconducting Nb Device: Evidence for Photon-Assisted Quasiparticle Tunneling

Sebastian Erik de Graaf, Juha Leppäkangas, Astghik Adamyan et al
Physical Review Letters. Vol. 111 (13), p. Art. no. 137002-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Giant Cross–Kerr Effect for Propagating Microwaves Induced by an Artificial Atom

Io Chun Hoi, Anton Frisk Kockum, Tauno Palomaki et al
Physical Review Letters. Vol. 111 (5), p. article nr. 053601-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Effects of quasiparticle tunnelling in a circuit-QED realization of a strongly driven two-level system

Juha Leppäkangas, Sebastian Erik de Graaf, Astghik Adamyan et al
Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics. Vol. 46 (22), p. Art. no. 224019-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Detailed modelling of the susceptibility of a thermally populated, strongly driven circuit-QED system

Anton Frisk Kockum, M. Sandberg, M. R. Vissers et al
Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics. Vol. 46 (22)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Producing correlated photons using superconducting circuits

Göran Johansson
2013 Conference on Lasers and Electro-Optics - International Quantum Electronics Conference, (Optical Society of America, 2013)
Paper i proceeding
2013

Partial-Measurement Backaction and Nonclassical Weak Values in a Superconducting Circuit

J. P. Groen, D. Riste, Lars Tornberg et al
Physical Review Letters. Vol. 111 (9)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Thermal properties of charge noise sources

Martin Gustafsson, Arsalan Pourkabirian, Göran Johansson et al
Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics. Vol. 88 (24), p. Art. no. 245410-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Scattering of coherent states on a single artificial atom

B. Peropadre, Joel Lindkvist, Io Chun Hoi et al
New Journal of Physics. Vol. 15, p. Article Number: 035009-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Breakdown of the Cross-Kerr Scheme for Photon Counting

B. X. Fan, Anton Frisk Kockum, J. Combes et al
Physical Review Letters. Vol. 110 (5)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Proposal for a coherent quantum memory for propagating microwave photons

M. Afzelius, N. Sangouard, Göran Johansson et al
New Journal of Physics. Vol. 15, p. Art. no. 065008-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Nonclassical microwave radiation from the dynamical Casimir effect

J. R. Johansson, Göran Johansson, Christopher Wilson et al
Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics. Vol. 87 (4), p. Art. no. 043804-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Microwave quantum optics with an artificial atom in one-dimensional open space

Io Chun Hoi, Christopher Wilson, Göran Johansson et al
New Journal of Physics. Vol. 15, p. Article Number: 025011 -
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Relativistic Quantum Teleportation with Superconducting Circuits

N. Friis, A. R. Lee, K. Truong et al
Physical Review Letters. Vol. 110 (11)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Steady state entanglement of two superconducting qubits engineered by dissipation

Florentin Reiter, Lars Tornberg, Göran Johansson et al
Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics. Vol. 88 (032317), p. 12-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Generation of Nonclassical Microwave States Using an Artificial Atom in 1D Open Space

Io Chun Hoi, Tauno Palomaki, Joel Lindkvist et al
Physical Review Letters. Vol. 108 (26), p. art no. 263601-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Coupling of an erbium spin ensemble to a superconducting resonator

Matthias Staudt, Io Chun Hoi, Philip Krantz et al
Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics. Vol. 45 (12), p. Art. no. 124019-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Undoing measurement-induced dephasing in circuit QED

Anton Frisk Kockum, Lars Tornberg, Göran Johansson
Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics. Vol. 85 (5)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Local probing of propagating acoustic waves in a gigahertz echo chamber

Martin Gustafsson, P.V. Santos, Göran Johansson et al
Nature Physics. Vol. 8 (4), p. 338-343
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

A practical photon-number-resolving detector in the microwave regime

B. Fan, T. M. Stace, G. J. Milburn et al
International Quantum Electronics Conference, IQEC 2011; Sydney;,Australia; 28 Aug -1 Sep 2011, p. 2072-2074
Paper i proceeding
2011

Demonstration of a Single-Photon Router in the Microwave Regime

Io Chun Hoi, Christopher Wilson, Göran Johansson et al
Physical Review Letters. Vol. 107 (7)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Observation of the dynamical Casimir effect in a superconducting circuit

Christopher Wilson, Göran Johansson, Arsalan Pourkabirian et al
Nature. Vol. 479 (7373), p. 376-9
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Approaching perfect microwave photodetection in circuit QED

Borja Peropadre, G Romero, Göran Johansson et al
Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics. Vol. 84
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Dressed relaxation and dephasing in a strongly driven two-level system

Christopher Wilson, Göran Johansson, Tim Duty et al
Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics. Vol. 81 (2), p. Art. no. 024520-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Excess Dissipation in a Single-Electron Box: The Sisyphus Resistance

Fredrik Persson, Christopher Wilson, Martin Sandberg et al
Nano Letters. Vol. 10 (3), p. 953-957
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

High-fidelity feedback-assisted parity measurement in circuit QED

Lars Tornberg, Göran Johansson
Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics. Vol. 82 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Dynamical Casimir effect in superconducting microwave circuits

Robert Johansson, Göran Johansson, Christopher Wilson et al
Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics. Vol. 82 (5), p. 052509-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Proposal for generating and detecting multi-qubit GHZ states in circuit QED

Lev S. Bishop, Lars Tornberg, D. Price et al
New Journal of Physics. Vol. 11, p. 073040-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Dynamical Casimir Effect in a Superconducting Coplanar Waveguide

Robert Johansson, Göran Johansson, Christopher Wilson et al
Physical Review Letters. Vol. 103, p. 147003-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Tuning the field in a microwave resonator faster than the photon lifetime

Martin Sandberg, Christopher Wilson, Fredrik Persson et al
Applied Physics Letters. Vol. 92 (20), p. 203501-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Implementation of the three-qubit phase-flip error correction code with superconducting qubits

Göran Johansson, Vitaly Shumeiko, Margareta Wallquist et al
Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics. Vol. 77
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Fast tuning of superconducting microwave cavities

Martin Sandberg, Christopher Wilson, Fredrik Persson et al
Proc. 2nd International Workshop on Solid-State Quantum Computing, p. 12-21
Paper i proceeding
2007

Crossover from time-correlated single-electron tunneling to that of Cooper pairs

Jonas Bylander, Tim Duty, Göran Johansson et al
Physical Review B. Vol. 76 (2), p. 020506(R)-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Arbitrary accuracy iterative quantum phase estimation algorithm using a single ancillary qubit: A two-qubit benchmark

Miroslav Dobsicek, Göran Johansson, Vitaly Shumeiko et al
Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics. Vol. 76
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Simultaneous readout of two charge qubits

Jian Li, Göran Johansson
Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics. Vol. 75 (8)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Dispersive Charge and Flux Qubit Readout as a Quantum Measurement Process

Lars Tornberg, Göran Johansson
Journal of Low Temperature Physics. Vol. 146 (1-2), p. 227-252
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Coherence times of dressed states of a superconducting qubit under extreme driving

Christopher Wilson, Tim Duty, Fredrik Persson et al
Physical Review Letters. Vol. 98 (25), p. 257003-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Transport in metallic multi-island Coulomb blockade systems: A systematic perturbative expansion in the junction transparency

Björn Kubala, Göran Johansson, Jürgen König
Physical Review B. Vol. 73, p. 165316-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Fast quantum limited readout of a superconducting qubit using a slow oscillator

Göran Johansson, Lars Tornberg, Christopher Wilson
Physical Review B. Vol. 74, p. 100504(R)-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Readout methods and devices for Josephson-junction-based solid-state qubits

Göran Johansson, Lars Tornberg, Vitaly Shumeiko et al
Journal of Physics Condensed Matter. Vol. 18 (21), p. S901-S920
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Quasiparticle Poisoning in a Single Cooper-Pair Box

Justin Schneiderman, Per Delsing, Göran Johansson et al
AIP Conference Proceedings. Vol. 850 (1), p. 931-
Paper i proceeding
2005

Observation of quantum capacitance in the cooper-pair transistor

Tim Duty, Göran Johansson, Kevin Bladh et al
Physical Review Letters. Vol. 95 (20), p. 206807-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Coherent current transport in wide ballistic Josephson junctions

Peter Samuelsson, Åke Ingerman, Göran Johansson et al
Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics. Vol. 70 (21), p. 1-4
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Measuring non-Gaussian fluctuations through incoherent Cooper pair current

Tero Heikkilä, Pauli Virtanen, Göran Johansson et al
Physical Review Letters. Vol. 93 (93), p. 247005-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Cavity QED in superconducting circuits: susceptibility at elevated temperatures

Ilena Rau, Göran Johansson, Alexander Shnirman
Physical Review B. Vol. 70, p. 054521-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

Full counting statistics of multiple Andreev reflection

Göran Johansson, Peter Samuelsson, Åke Ingerman
Physical Review Letters. Vol. 91, p. 187002 -
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2001

Coherent multiple Andreev reflections and current resonances in SNS quantum point contacts

Åke Ingerman, Göran Johansson, Vitaly Shumeiko et al
Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics. Vol. 64
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 7 forskningsprojekt

2022–2025

Kvantnätverk med fördröjning och transmissionsledningar med hög impedans

Göran Johansson Tillämpad kvantfysik
Vetenskapsrådet (VR)

2018–2021

Kvantinformation med mikrovågor och ytakustiska vågor

Göran Johansson Tillämpad kvantfysik
Vetenskapsrådet (VR)

1 publikation finns
2017–2022

Kvantplasmonik – en teknologi för foton-fotonväxelverkan på kvantnivå vid rumstemperatur

Göran Johansson Tillämpad kvantfysik
Mikael Käll Bionanofotonik
Timur Shegai Bionanofotonik
Vetenskapsrådet (VR)

22 publikationer finns
2015–2019

Fotonkondensat och relativistisk fysik på ett mikrochip

Per Delsing Kvantkomponentfysik
Göran Johansson Tillämpad kvantfysik
Jonas Bylander Kvantkomponentfysik
Vitaly Shumeiko Tillämpad kvantfysik
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

3 publikationer finns
2014–2017

Att skräddarsy supraledande kretsar för kvantinformation

Göran Johansson Tillämpad kvantfysik
Vetenskapsrådet (VR)

2012–2015

Quantum Propagating Microwaves in Strongly Coupled Environments (PROMISCE)

Göran Johansson Tillämpad kvantfysik
Europeiska kommissionen (EU)

18 publikationer finns
2011–2013

Teori för Kvantinformation och Kvantoptik i Supraledande Kretsar

Göran Johansson Tillämpad kvantfysik
Vetenskapsrådet (VR)

Det kan finnas fler projekt där Göran Johansson medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.