Experimental Test of the Entanglement of Radiation Generated by the Dynamical Casimir Effect
Paper i proceeding, 2016

Författare

Ben Schneider

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Michael Roger Andre Simoen

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ida-Maria Svensson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Andreas Bengtsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Thomas Aref

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Jonas Bylander

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Christopher Wilson

Göran Johansson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik

Per Delsing

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

2016 Progress in Electromagnetics Research Symposium (Piers)

2314-2314

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08