Coherence times of dressed states of a superconducting qubit under extreme driving
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Christopher Wilson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Tim Duty

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Fredrik Persson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Martin Sandberg

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Göran Johansson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik

Per Delsing

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Physical Review Letters

0031-9007 (ISSN) 1079-7114 (eISSN)

Vol. 98 25 257003-

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

DOI

10.1103/PhysRevLett.257003

Mer information

Skapat

2017-10-08