Transmon in a semi-infinite high-impedance transmission line: Appearance of cavity modes and Rabi oscillations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2021

In this paper, we investigate the dynamics of a single superconducting artificial atom capacitively coupled to a transmission line with a characteristic impedance comparable to or larger than the quantum resistance. In this regime, microwaves are reflected from the atom also at frequencies far from the atom's transition frequency. Adding a single mirror in the transmission line then creates cavity modes between the atom and the mirror. Investigating the spontaneous emission from the atom, we then find Rabi oscillations, where the energy oscillates between the atom and one of the cavity modes.

Författare

Emely Wiegand

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik

B. Rousseaux

Université Paris Descartes

Göran Johansson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik

Physical Review Research

26431564 (ISSN)

Vol. 3 2 023003

Kvantplasmonik – en teknologi för foton-fotonväxelverkan på kvantnivå vid rumstemperatur

Vetenskapsrådet (VR) (2016-06059), 2017-01-01 -- 2022-12-31.

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

Annan fysik

Den kondenserade materiens fysik

DOI

10.1103/PhysRevResearch.3.023003

Mer information

Senast uppdaterat

2023-04-21