Kvantplasmonik – en teknologi för foton-fotonväxelverkan på kvantnivå vid rumstemperatur
Forskningsprojekt, 2017 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Göran Johansson (kontakt)

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik

Mikael Käll

Chalmers, Fysik, Bionanofotonik

Timur Shegai

Chalmers, Fysik, Bionanofotonik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2016-06059
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Nanovetenskap och nanoteknik

Styrkeområden

Nanotekniklaboratoriet

Infrastruktur

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-06-26