Quasiparticle Poisoning in a Single Cooper-Pair Box
Paper i proceeding, 2006

Cooper pairs

superconductive tunnelling

quasiparticles

Författare

Justin Schneiderman

Per Delsing

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Göran Johansson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik

M. D. Shaw

H. M. Bozler

P. M. Echternach

AIP Conference Proceedings

Vol. 850 1 931-

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07