Readout methods and devices for Josephson-junction-based solid-state qubits
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Göran Johansson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Tillämpad kvantfysik

Lars Tornberg

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Tillämpad kvantfysik

Vitaly Shumeiko

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Tillämpad kvantfysik

Göran Wendin

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Tillämpad kvantfysik

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik