Transport in metallic multi-island Coulomb blockade systems: A systematic perturbative expansion in the junction transparency
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Björn Kubala

Göran Johansson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik

Jürgen König

Physical Review B

Vol. 73 165316-

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07