Small superconducting junctions or numerical experiments on multiple Andreev reflections
Licentiatavhandling, 1997

Bogoliubov-de Gennes equation

resonant tunneling

superconducting junctions

superconductivity

Josephson effect

voltage biased

BCS theory

Författare

Göran Johansson

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap

Ämneskategorier

Nanoteknik

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

992-422452-3

Mer information

Skapat

2017-10-06