Measuring non-Gaussian fluctuations through incoherent Cooper pair current
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Tero Heikkilä

Pauli Virtanen

Göran Johansson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik

Frank Wilhelm

Physical Review Letters

Vol. 93 93 247005-

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07