Observation of quantum capacitance in the cooper-pair transistor
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Cooper-pair box

Cooper pair transistor

quantum capacitance

Författare

Tim Duty

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Göran Johansson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik

Kevin Bladh

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

David Gunnarsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Christopher Wilson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Per Delsing

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Physical Review Letters

Vol. 95 20 206807-

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08