Coherent current transport in wide ballistic Josephson junctions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Peter Samuelsson

Åke Ingerman

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Tillämpad kvantfysik

Göran Johansson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Tillämpad kvantfysik

Evgenii V. Bezuglyi

Vitaly Shumeiko

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Tillämpad kvantfysik

Göran Wendin

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Tillämpad kvantfysik

R. Kursten

Andreas Richter

T. Matsuyama

U. Merkt

Physical Review B

Vol. 70 212505-

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik