Fast quantum limited readout of a superconducting qubit using a slow oscillator
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Göran Johansson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Tillämpad kvantfysik

Lars Tornberg

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Tillämpad kvantfysik

Christopher Wilson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Kvantkomponentfysik

Physical Review B

Vol. 74 100504(R)-

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06