Fast quantum limited readout of a superconducting qubit using a slow oscillator
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Göran Johansson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik

Lars Tornberg

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik

Christopher Wilson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Physical Review B

Vol. 74 100504(R)-

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06