Effektkombinering av THz oscillatorer
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

Effektkombinering av THz-oscillatorer.

Deltagare

Jan Stake (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Terahertz- och millimetervågsteknik

Josip Vukusic

Senior forskare vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Terahertz- och millimetervågsteknik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Kollberglaboratoriet

Infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Styrkeområden

Nanotekniklaboratoriet

Infrastruktur

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-18