Modellering och beräkningsbaserad homogenisering av ett poröst medium med vätsketransport i ett nätverk av propagerande sprickor
Forskningsprojekt , 2018 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Ralf Jänicke (kontakt)

Docent vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Vinh Tu

Doktorand vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2017-05192
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

2020

Performance of Bicontinuous Structural Electrolytes

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2019-08-28