Finite Element Simulation of the Performance of a Structural Electrolyte
Övrigt konferensbidrag, 2019

This contribution concerns the multi-scale and multi-physics finite element analysis of structural power composites, i.e. multifunctional composites with simultaneous load bearing and energy storing functionality. We are particularly interested in obtaining the effective macro-scale properties of the structural electrolyte by employing computational homogenization to capture the effects of micro-heterogeneities on the sub-scale. The sub-scale problem is defined by a statistical volume element that is numerically generated, and the effective properties are obtained by conducting virtual material testing on the synthetic microstructure.

virtual material testing

computational homogenization

artificial microstructure

statistical volume element

Författare

Vinh Tu

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Leif Asp

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Natasha Shirshova

Durham University

Fredrik Larsson

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Kenneth Runesson

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Ralf Jänicke

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

32nd Nordic Seminar on Computational Mechanics
Oulu, Finland,

Modellering och beräkningsbaserad homogenisering av ett poröst medium med vätsketransport i ett nätverk av propagerande sprickor

Vetenskapsrådet (VR) (2017-05192), 2018-01-01 -- 2022-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Kompositmaterial och -teknik

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2020-06-03