Komplex geometri och statistisk mekanik
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Robert Berman (kontakt)

Professor vid Chalmers, Matematiska vetenskaper, Algebra och geometri

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-27