Analys och värdering av energiintegration i bioraffinaderikluster ur ett systemperspektiv
Forskningsprojekt , 2016 – 2019

Projektet syftar till att 1) utveckla verktyg för långsiktig analys och utvärdering av energiåtgärder i bioraffinaderikluster, 2) sprida kunskap om verktyg och möjligheter med energieffektivisering, 3) bidra till ökad energieffektivitet hos de deltagande industrierna. Inom projektet genomförs två fallstudier av skogsbaserade klustermiljöer. Dessa utgör typsituationer där ett systemperspektiv bör anläggas för att maximera ekonomi- och miljöprestanda. Projketet är välplanerat och bedöms ha goda förutsättningar att lyckas.

Deltagare

Simon Harvey (kontakt)

Professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Roman Hackl

Doktorand vid Industriella energisystem och -tekniker

Matteo Morandin

Forskarassistent vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Samarbetspartners

Akzo Nobel Functional Chemicals AB

Domsjö, Sweden

Domsjö Fabriker

Domsjö, Sweden

Frontway AB

Norrköping, Sweden

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

Mittuniversitetet

Sundsvall, Sweden

Övik Energi AB

Örnsköldsvik, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Sekab

Örnsköldsvik, Sweden

Sundsvall Energi AB

Sundsvall, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-10-03