Bestämning av flyktiga fissionsprodukter oxyhalider
Forskningsprojekt , 2017 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Christian Ekberg (kontakt)

Professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Kärnkemi

Finansiering

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-16