Framtidens tvättstuga
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Mänskligt beteende i tvättstugor orsakar storskaligt slöseri med textil, vatten och el, samt undvikbara utsläpp av växthusgaser och andra föroreningar. Samtidigt baseras modeller av konsumenters tvättbeteende ofta på otillförlitlig självrapportering. Detta projekt syftar till att förbättra miljöprestanda med att eliminera osäkerheten i befintliga miljösystemanalyser, samt att undersöka hur man förbättra konsumentbeteendet i tvättstugor. De boendes befintliga beteende kommer att kartläggas och beteendeförändringar studeras genom interventionsstudier.  Projektet kommer att ge värdefullt underlag för policyanalytiker, ingenjörer och stadsplanerare som vill designa, bygga eller inreda mer hållbara bostäder eller förbättra miljöprestandan av klädeslivscykeln.

Deltagare

Gregory Peters (kontakt)

Professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Samarbetspartners

Electrolux

Stockholm, Sweden

Finansiering

HSB Living Lab

Projekt-id: HSB Living lab forskningsfond
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

HSB living lab

Infrastruktur

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-07