Digitala Experiment - metoder att utvärdera alternativa teknologier i tidiga produktkoncept
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Syfte och mål:
Projektet är en direkt vidareutveckling av det virtuella demonstratorprojektet VITUM och syftar till att överbrygga skillnaderna i mognadsnivå av alternativa teknlogier med s.k. generativa modelleringsmetoder. Ett lyckat utfall skulle radikalt möjliggöra undersökning av alternativa system-och teknologi-alternativ redan i tidiga konceptskeden.

Avsikten är att förenkla införandet av nya teknoplogier i avancerade produkter som flygplansmotorer. Förväntade effekter av den modelleringstyp som utvecklas inom ramen för projektet är snabbare riskreduktion av innovativa koncept med nytt teknologiinnehåll.

Deltagare

Ola Isaksson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Jakob Müller

Forskare vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Samarbetspartners

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-04858
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-15