Kvartersnära minikretsloppsparker och återbrukscentraler
Forskningsprojekt , 2017 – 2019

Projektet är ett innovationsprojekt som syftar till att ta fram kunskap om hur minikretsloppsparker och återbrukscentraler kan fungera som mötesplatser och lärcenter för att ge möjlighet till återbruk, återvinning av farligt avfall, delandepooler, reparation och kreativt återbruk.

Under projektet utvecklas, testas och utvärderas fyra kvartersnära minikretsloppsparker och återbrukscentraler i fyra stadsdelar med socioekonomiska skillnader och olika förutsättningar i Göteborg. Verksamheternas innehåll ska växa fram genom medskapande med finansiärer, tjänstemän och berörda invånare. Projektet skall ta fram värdefull kunskap kring kvartersnära minikretsloppsparker och återbrukcentraler, vilket är viktigt för att liknande satsningar ska kunna göras på andra platser. Verksamheterna syftar till att minska de totala avfallsmängderna från hushåll och erbjuda nya hållbara alternativ till konsumtion.

Deltagare

Isabel Ordonez Pizarro (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Shea Hagy

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

MariAnne Karlsson

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Samarbetspartners

Familjebostäder i Göteborg

Göteborg, Sweden

Göteborgs Stad

Gothenburg, Sweden

Göteborgs Stad

Gothenburg, Sweden

Göteborgs Stad

Gothenburg, Sweden

Göteborgs Stad

Gothenburg, Sweden

Göteborgs Stad

Gothenburg, Sweden

Hyresgästföreningen

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 44294-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Produktion

Styrkeområden

HSB living lab

Infrastruktur

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Projektets webbplats

goteborg.se/fixoteket

Senast uppdaterat

2019-12-04