Adaptivt ledarskap för ökad innovationsförmåga - org. förutsättningar för självorganiserade team
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Adaptivt ledarskap för ökad innovationsförmåga – organisatoriska förutsättningar för självorganiserade team.

Forskningsprojektet syftar till att identifiera, utveckla och anpassa organisatoriska förutsättningar (strukturer, processer, rutiner, förhållningssätt) för självorganiserande team. Vi ser det självorganiserande teamet som en central byggsten i förmågan att utveckla explore-aktiviteter baserade på det agila experimenterande förhållningssättet. Dessa förutsättningar finns inte naturligt i större utsträckning inom exploit-orienterade organisationer.


Projektet förväntas ge de deltagande företagen och i förlängningen svensk industri ökad förståelse för hur de organisatoriska förutsättningarna bör utformas för att främja adaptivt ledarskap och självorganiserande team, för att på sikt åstadkomma en ökad innovationsförmåga.


Projektet baseras på en fallstudie av två stora svenska industriföretag. Studien ämnar studera deras initiativ inom självorganiserande team för att identifiera och formulera de lärdomar som kan dras av nämnda initiativ, samt sprida dessa lärdomar bl.a. i vetenskapliga och populärvetenskapliga kanaler. Studien är uppdelad i fem arbetspaket som kommer att adressera projektets olika målsättningar. Dessa arbetspaket är 1) förstudie 2) problemidentifiering/nulägesanalys 3) utvärdering/analys 4) rekommendationer 5) test/utvärdering/kommunikation av resultat.

Deltagare

Ludvig Lindlöf (kontakt)

Gästforskare vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Johannes Berglind Söderqvist

Doktorand vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Lars Trygg

Docent vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Samarbetspartners

Saab AB

Bromma, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Publikationer

2019

Don’t throw the baby out with the bath water - Agile transformation from the trenches

Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Mer information

Senast uppdaterat

2019-10-21