Adaptivt ledarskap för ökad innovationsförmåga - org. förutsättningar för självorganiserade team
Research Project , 2017 – 2020

Adaptivt ledarskap för ökad innovationsförmåga – organisatoriska förutsättningar för självorganiserade team.

Forskningsprojektet syftar till att identifiera, utveckla och anpassa organisatoriska förutsättningar (strukturer, processer, rutiner, förhållningssätt) för självorganiserande team. Vi ser det självorganiserande teamet som en central byggsten i förmågan att utveckla explore-aktiviteter baserade på det agila experimenterande förhållningssättet. Dessa förutsättningar finns inte naturligt i större utsträckning inom exploit-orienterade organisationer.


Projektet förväntas ge de deltagande företagen och i förlängningen svensk industri ökad förståelse för hur de organisatoriska förutsättningarna bör utformas för att främja adaptivt ledarskap och självorganiserande team, för att på sikt åstadkomma en ökad innovationsförmåga.


Projektet baseras på en fallstudie av två stora svenska industriföretag. Studien ämnar studera deras initiativ inom självorganiserande team för att identifiera och formulera de lärdomar som kan dras av nämnda initiativ, samt sprida dessa lärdomar bl.a. i vetenskapliga och populärvetenskapliga kanaler. Studien är uppdelad i fem arbetspaket som kommer att adressera projektets olika målsättningar. Dessa arbetspaket är 1) förstudie 2) problemidentifiering/nulägesanalys 3) utvärdering/analys 4) rekommendationer 5) test/utvärdering/kommunikation av resultat.

Participants

Ludvig Lindlöf (contact)

Visiting Teacher at Chalmers, Technology Management and Economics, Innovation and R&D Management

Johannes Berglind Söderqvist

Doctoral Student at Chalmers, Technology Management and Economics, Innovation and R&D Management

Lars Trygg

Associate Professor at Chalmers, Technology Management and Economics, Innovation and R&D Management

Collaborations

Saab

Stockholm, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2017-02611
Funding Chalmers participation during 2017–2019

Related Areas of Advance and Infrastructure

Innovation and entrepreneurship

Driving Forces

Publications

More information

Latest update

2019-10-21