Adaptiv oförstörande provning vid additiv tillverkning
Forskningsprojekt, 2017 – 2020

Projektet syftar till att utveckla tillförlitliga och kostnadseffektiva oförstörande provningsmetoder baserade på ultraljud för kvalitetssäkring av material och komponenter för jet- och rymdmotorer tillverkade med additiv tillverkning (AM). För detta kommer utveckling och tillämpning av matematisk modellering av inspektion med ultraljud och Phased Array teknik utföras, och modellutveckling kring hur ultraljud kan användas för materialkarakterisering. Den utvecklade metodiken kommer att tillämpas nära AM tillverkning med mål att möjliggöra processåterkoppling.


Projektet kommer att öka GKNs förmåga vad gäller produktutveckling, tillverkning och kvalitetssäkring av nya additivt tillverkade komponenter och produkter. Resultat och utvecklade metoder kommer att appliceras på komponenter och material tillverkade med olika AM processer (pulver, smält tråd). Ultraljudstekniken och utvecklade modelleringsmetoder kommer att kunna användas både för materialkarakterisering och för defektinspektion. Projektet främjar samarbetet mellan Chalmers och GKN och överföring av forskningsresultat till att komma i industriell användning.


Projektet utförs av två aktörer, och där GKN är projektledare. Arbetet sker inom arbetspaket som följs upp vid regelbundna projektmöten. Projektutförarna är en doktorand och två seniorforskare, varav en av dessa är anställd på GKN och agerar gränsgångare i projektet. Inom ramen för detta kommer bl.a. slutseminarium att hållas på GKN i Trollhättan. Akademiska resultat redovisas i vetenskapliga tidskrifter, konferenser och avhandlingar löpande under projektet. Projektet sker i nära samarbete med, och till vissa delar hos, GKN på produktionstekniskt centrum (PTC) i Trollhättan.

Deltagare

Håkan Wirdelius (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Konstruktionsmaterial

Xiangyu Lei

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Konstruktionsmaterial

Samarbetspartners

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-04856
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-26