South Africa - Sweden Bilateral Scientific Reaserch Cooperation Programme
Forskningsprojekt, 2017 – 2020

Syftet med programmet Joint South Africa-Sweden Research Collaboration är att stärka svensk forskning och högre utbildning genom etablering och utveckling av internationella samarbeten. Programmet ger stöd till projekt med hög vetenskaplig kvalitet som tydligt bidrar till involverade lärosätens verksamhet. Programmet finansieras av STINT, Vetenskapsrådet, Formas och Forte på den svenska sidan samt National Research Foundation (NRF) på den sydafrikanska sidan.

Deltagare

Patrik Johansson (kontakt)

Chalmers, Fysik, Materialfysik

Samarbetspartners

Vetenskapsrådet (VR)

Stockholm, Sweden

Finansiering

STINT

Projekt-id: SA2016-6762
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-14