122 GHz radarsensor för tillämpningar inom Internet of Things och autonoma system
Forskningsprojekt, 2017 – 2018

En genomförbarhetsstudie ska göras för en 122 GHz radarsensor som är kompakt, energieffektiv, miniatyriserad och med hög upplösning. Radarsensorn är tänkt för tillämpningar såsom IoT, autonoma system, detektering av vitala livstecken, avancerad ytanalys, och rörelseigenkänning. Den kommer att vara mobil, så att t.ex. brandmän och gruvarbetare kan använda den som hinderdetektor, och även fungera i tillämpningar där sikten är undermålig eftersom optiska- och IR sensorer inte har den tillförlitlighet som krävs.


Genom denna studie blir det möjligt att förbereda för utvecklingen av en 122 GHz radarsensor. Studien ger information om de möjligheter inom de aktuella applikationsområdena, där tillförlitlighet, kostnad och integrationsgrad är viktiga parametrar. Prestandauppskattning och djupare förståelse av radarsystemet kommer att kunna erhållas som ger viktig information av vad som kan förväntas av systemet och vad som kan göras för att uppnå marknadens krav och behov.


Studien kommer att undersöka en FMCW radararkitektur baserad på en kisel-germanium eller CMOS radio front-end chip. Målet är att 122 GHz radarsystemprototyper ska tas fram i ett större SIO-projekt efter studien. Arbetet kommer att överväga integration av en kommunikationskanal i radarsystemarkitekturen för att göra den lämplig för trådlösa kommunikationslänkar för t.ex. IoT-nätverk. Dessa länkar kan fungera som direkt kommunikation mellan radarenheter och andra sensorer. Användning av ultrabredbandiga signaler (> 10 GHz) kommer att ge den höga upplösningen som fodras.

Deltagare

Herbert Zirath (kontakt)

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Samarbetspartners

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

SafeRadar AB

Kungsbacka, Sweden

Swedish Adrenaline AB

Halmstad, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-03560
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-10