Wallenberg Academy Fellow 2016
Forskningsprojekt, 2017 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Christoph Langhammer (kontakt)

Chalmers, Fysik, Kemisk fysik

Finansiering

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Projekt-id: KAW2016.0210
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Nanovetenskap och nanoteknik

Styrkeområden

Chalmers materialanalyslaboratorium

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

Infrastruktur

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2023-11-24