Wallenberg Academy Fellow 2016
Forskningsprojekt , 2017 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Christoph Langhammer (kontakt)

Chalmers, Fysik, Kemisk fysik

Finansiering

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Projekt-id: KAW2016.0210
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Nanovetenskap och nanoteknik

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-28