Wallenberg Academy Fellow KAW 2016.0210
Forskningsprojekt , 2017 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Christoph Langhammer (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Fysik, Kemisk fysik

Finansiering

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-01