Multimod ickelinjär fotonik på ett chip
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Jochen Schröder (kontakt)

vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-01