Kompakt Millimetervågsbyggsätt för Framtidens Kommunikations- och Sensorsystem
Forskningsprojekt, 2017 – 2019

Ericsson, SAAB och Chalmers kommer i detta projekt att undersöka ett nytt byggsätt för framtidens multi-antenn mm-vågssystem. Det föreslagna byggsättet möjliggör en kompakt och högpresterande integration av gallium-nitrid, kisel CMOS och planara gruppantenner. Detta öppnar helt nya möjligheter att realisera avancerade millimetervågssystem som kombinerar hög effekt, hög energieffektivitet, hög funktionalitet och låg kostnad med liten storlek.


De byggsätt som används i dagens kommunikations- och sensorsystem kan inte lätt anpassas till kraven i mm-vågs/multi-antenn-tillämningar. Detta är ett fundamentalt problem som hämmar utvecklingen av nya system. Ett lyckat projekt kommer därför att öka konkurrenskraften hos Ericsson och SAAB och därmed lägga grunden för nya arbetstillfällen i Sverige. Byggsätten ger också ett mervärde åt kretsar som utvecklas på Chalmers, vilket även stärker deras internationella konkurrenskraft.


Projektet utnyttjar parternas unika bakgrund inom integrerade GaN-processer med hög uteffekt (Chalmers), produktionsprocesser för mm-vågsfrekvenser (Ericsson) och byggsätt för stora antennsystem (Saab). Genomförbarhetsstudien har tydligt påvisat potentialen hos det nya byggsättet och utgör bas för detta projekt, där vi som ett nästa steg mot kommersiell exploatering har som mål att experimentellt och teoretiskt utforska dess gränser i termer av frekvens, effekttålighet och antal antenner.

Deltagare

Christian Fager (kontakt)

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Samarbetspartners

Ericsson AB

Stockholm, Sweden

Saab

Stockholm, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-01898
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-13