THz Schottky diode mixers for high resolution FIR spectroscopy
Forskningsprojekt , 2018 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Jan Stake (kontakt)

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik

Vladimir Drakinskiy

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik

Divya Jayasankar

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik

Finansiering

Rymdstyrelsen

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Rymdstyrelsen

Projekt-id: 170/17
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Kollberglaboratoriet

Infrastruktur

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Nanotekniklaboratoriet

Infrastruktur

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-03-30