Multiscale design of smart hydrogels for controlled drug release
Forskningsprojekt , 2018 – 2019

MoRE2020

Deltagare

Anna Ström (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Samarbetspartners

Université de Bourgogne

Dijon, France

Finansiering

Västra Götalandsregionen

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-24